• Verandering in uw onderneming

    ...binnen fiscale en juridische omgeving doelstellingen verwezenlijken!

    Lees meer
  • Assistentie bij uw veranderingsproces

    ...tijdens emotionele ervaringen zakelijke aspecten behartigen!

    Lees meer

Change Assistance

U kunt zelf voor een verandering kiezen, dan wel door uw omgeving in een situatie worden gebracht die verandering noodzakelijk maakt. Vrijwillig of onvrijwillig wordt u dan geconfronteerd met zaken die aanpassing behoeven. Zowel in de zakelijke omgeving als in de privésfeer kan een situatie ontstaan waardoor het onvermijdelijk wordt verandering door te voeren. Change Assistance is met name gespecialiseerd in het begeleiden van de financiële aspecten binnen dit proces.

Ondernemingen

Bij ondernemingen kunnen zich zaken voordoen welke verandering onvermijdelijk maken. Om groeimogelijkheden te behouden, kosten te blijven beheersen en human resource vraagstukken tijdig te signaleren, is evaluatie van uw bedrijfsproces gewenst. Conclusies leiden wellicht tot noodzakelijke aanpassingen. Ook kan de fiscale en juridische omgeving van een onderneming verandering onvermijdelijk maken. Change Assistance begeleidt u om deze veranderingen binnen de onderneming correct te laten verlopen binnen gestelde randvoorwaarden en doelstellingen.

Particulieren

Veranderingen vinden ook binnen de privésfeer plaats. U kunt gekozen of onvermijdelijk, verwacht of onverwacht, in een dergelijke situatie geraken. Het kan prettig zijn als iemand, buiten de eigen emotie om, de zaken behartigt. U heeft op sommige momenten in het leven genoeg aan uw zelf. Change Assistance geeft ondersteuning bij allerlei financiële aspecten en formaliteiten welke het veranderingsproces hier met zich meebrengt.


D

"Wij pretenderen niet alle antwoorden direct paraat te hebben. Wij weten wel de wegen om gewenste informatiestromen in een richting te leiden die het veranderingsproces voor u hanteerbaar en binnen redelijke kosten acceptabel maken, waardoor u met u eigen professie verder kunt."


Veranderingen horen bij het leven. Change Assistance is gespecialiseerd in het begeleiden van de financiƫle aspecten binnen dit proces. Change Assistance assisteert u bij de voorbereiding van een verandering, bij het uitvoeringsproces, alsmede bij zaken die de verandering tot gevolg heeft.